Rok za prijavo na javno naročilo za storitve izvajanja nalog imenovanih zdravnikov, zdravnikov članov zdravstvene komisije in zdravnikov izvedencev

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na Portalu javnih naročil 6. 6. 2024 objavil javno naročilo za storitve izvajanja nalog imenovanih zdravnikov, zdravnikov članov zdravstvene komisije in zdravnikov izvedencev. Številka objave je JN003851/2024-EUe20/01.

Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/818185 

Predmet javnega naročila so upravne in svetovalne storitve zdravnikov za potrebe ZZZS v letu 2024, in sicer storitve izvajanja nalog imenovanega zdravnika iz 81. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 z vsemi nadaljnjimi spremembami), izvajanja nalog zdravnika - člana zdravstvene komisije iz 82. člena ZZVZZ, izvajanje nalog zdravnika izvedenca iz 258. člena Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94 z vsemi nadaljnjimi spremembami), ki poda izvedensko mnenje na zahtevo uradne osebe ZZZS, ko ta odloča na podlagi 81., 82. ali 84. člena ZZVZZ ali v primeru izjemnih odobritev na podlagi Pravilnika o natančnejših pogojih in natančnejšem postopku o izjemni odobritvi zdravila, živila za posebne zdravstvene namene, prehranskega dopolnila, dermatološkega izdelka, medicinskega pripomočka ali zdravstvene storitve.

Ponudbo je potrebno predložiti po elektronski poti na e-poštni naslov zdravniki@zzzs.si, najkasneje do 20. 6. 2024 do 8.00 ure.