Kartice in čitalniki

ZZZS zdravstvenim delavcem in drugim pooblaščenim osebam izda profesionalno kartico, ki jo uporabljajo za dostop do podatkov zavarovanih oseb v zbirkah podatkov ZZZS in drugih upravljavcev. 

ZZZS zavarovani osebi izda kartico zdravstvenega zavarovanja, ki se uporablja za identifikacijo pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja in kot ključ za dostop do osebnih podatkov zavarovane osebe v zbirkah ZZZS in drugih upravljavcev. 

Podrobnejše informacije: