Portal za izvajalce

ZZZS za pogodbene izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov zagotavlja spletni portal.

Javni del portala

Na njem so na voljo informacije in storitve, ki jih izvajalci potrebujejo za planiranje, izvajanje, evidentiranje in obračun zdravstvenih storitev ter sodelovanje z ZZZS. Na tem delu portala se trenutno nahajate.

Dostopen je iz glavne spletne strani ZZZS www.zzzs.si na gumbu »Informacije in storitve za izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov« ali neposredno na naslovu https://partner.zzzs.si.

Varovani del portala

Ta del je namenjen varnemu izmenjevanju in dostopu do podatkov. Izvajalec tu lahko svoje podatke posreduje ZZZS-ju (podatki obračuna zdravstvenih storitev, podatki za izračun uteži SPP) ali prevzame podatke, ki jih je ZZZS pripravil zanj (ceniki, podatki za obdobne obračune, podatki o izbirah osebnih zdravnikov, podatki o izjemah med storitvami, rezultati kontrol podatkov obračuna zdravstvenih storitev). Alternativni način izmenjevanja teh podatkov je z uporabo sistema on-line.

Izvajalec lahko na portalu tudi vpogleduje v podatke, ki se nanašajo nanj (podatki o obdelavi pošiljk obračuna zdravstvenih storitev, podatki o imetnikih profesionalnih kartic in digitalnih potrdil ter njihovih pooblastilih za uporabo elektronskih storitev ZZZS). Na njem tudi ureja kontaktne podatke za komunikacijo z ZZZS, posreduje podatke in dokumente, vezane na pogodbo z ZZZS, naroča profesionalne kartice in pooblastila za uporabo elektronskih rešitev ZZZS, z ZZZS izmenjuje dokumente in podatke pri nadzorih ter pregleduje in ureja podatke ordinacijskih časov.

Dobavitelji medicinskih pripomočkov na portalu urejajo podatke o izdajnih mestih in delovnem času.

Portal se nahaja na spletnem naslovu https://izvajalec.zzzs.si. Dostopen je pooblaščenim osebam izvajalcev, zato se morajo uporabniki pred uporabo registrirati. Za dostop uporabnik potrebuje digitalno potrdilo, ki je naloženo na profesionalni kartici ali digitalno potrdilo enega od slovenskih izdajateljev. Rešitve na varovanem delu portala so preverjene z brskalnikom Google Chrome, zato vam priporočamo, da za dostop do teh rešitev uporabljate ta brskalnik.

Podrobne napotke za registracijo in za uporabo portala najdete v Navodilu za uporabo portala ZZZS za izvajalce in dobavitelje. V prilogi k temu dokumentu je tehnično navodilo za prijavo na portal s profesionalno kartico.