Okrožnice ZAE za obračun

V sklopu Okrožnic ZAE (zdravstvene analitike in ekonomike) za obračun so zajete okrožnice s področja zdravil in s področja zdravstvenih storitev. Z okrožnicami s področja zdravil se opredeljujejo predpisovanje, izdajanje, obračun zdravil v lekarnah na primarni in sekundarni ravni zdravstvenega varstva.

Seznam okrožnic ZAE za obračun: