Terapevtske skupine zdravil

Terapevtska skupina vsebuje zdravil z različnimi učinkovinami, ki imajo isto terapevtsko indikacijo. Vključi se lahko posamezna zdravila in kombinirana zdravila, ki vsebujejo več učinkovin. Več o terapevtskih skupinah in najvišjih priznanih vrednosti je navedeno v poglavju Predpisovanje in izdajanje, Najvišje priznane vrednosti za medsebojno zamenljiva zdravila in terapevtske skupine zdravil.

Vsaka nova terapevtska skupina zdravil z obrazložitvijo se objavi v elektronskih gradivih ZZZS.

Nove terapevtske skupine zdravil se vključujejo v sistem najvišjih priznanih vrednosti (NPV) ob rednih dvomesečnih objavah NPV.

Sklep o določitvi najvišjih priznanih vrednosti in njegove spremembe praviloma enkrat na dva meseca s sklepom določi Upravni odbor ZZZS ali po njegovem pooblastilu generalni direktor ZZZS.