Podatki o izvedenih obravnavah po zdravstvenem delavcu

Opis podatkov:

Izvajalec: naziv pogodbenega izvajalca zdravstvene dejavnosti.

Zdravstveni delavec: RIZDDZ številka, priimek in ime zdravstvenega delavca, ki je obravnaval paciente. 

Število obravnav: število vseh izvedenih obravnav v dnevu po zdravstvenem delavcu, izvajalcu in vrsti oz. podvrsti zdravstvene dejavnosti.

Več informacij