Predpisovanje medicinskih pripomočkov

Medicinski pripomočki pri inkontinenci in težavah z odvajanjem

Medicinski pripomočki pri sladkorni bolezni

Izdaja naročilnice

Vprašanje:

Ali lahko v ambulanti zdravnika specialista v okviru paketov zavarovanj, ki jih pacientom ponujajo komercialne zavarovalnice (npr. Specialist, Specialist +, Specialisti z asistenco, E-zdravnik, ipd.), izdamo zeleno naročilnico za medicinski pripomoček? Pacient ima izdano napotnico.

Odgovor:

Pri paketih zavarovanj, ki jih pacientom ponujajo komercialne zavarovalnice, ne gre za uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev v javni zdravstveni mreži in v sistemu pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ampak za ambulante, ki niso del obveznega zdravstvenega zavarovanja, oziroma v katerih se storitev ne zagotavlja na napotnico in v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. V ambulanti komercialne zavarovalnice se lahko izda bela naročilnica za medicinski pripomoček, tako kot bel recept za zdravilo.

Ne glede na to, da je zdravstveni pregled opravljen v ambulanti komercialne ali samoplačniške ambulante, ima zavarovana oseba izdano napotnico za pregled pri zdravniku specialistu. Upravičenost do medicinskega pripomočka v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja je treba na podlagi izdane napotnice ugotoviti pri izvajalcu zdravstvenih storitev v javni zdravstveni mreži, to je pri izvajalcu, ki bo zdravstveno storitev, pregled in predpis medicinskega pripomočka opravil na napotnico v skladu s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, če je to utemeljeno.

Dodatni vprašanji:

  1. Ali se v takem primeru izda bela naročilnica, vendar mora medicinski pripomoček nato bolnik sam plačati? Ali dobi povrnjene stroške?
  2. In kako je z napotnico? Je v tem primeru "porabljena" ali še velja in se bolnik lahko z njo naroči pri pulmologu v javnem zdravstvenem sistemu?

Odgovor 1: Pacient sam plača stroške za medicinski pripomoček, izdan na belo napotnico. Takih stroškov se ne povrne iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Odgovor 2: Napotnica je izdana za namen obravnave pacienta v javni zdravstveni mreži, čeprav jo je uporabil tudi za drug namen. Z napotnico se je treba pravočasno naročiti pri specialistu v javni zdravstveni mreži.