Nadzor nad dobavitelji

ZZZS v skladu s prvim odstavkom 77. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju izvaja nadzor nad izdajanjem in zaračunavanjem medicinskih pripomočkov. V letu 2024 je bil sprejel Pravilnik o izvajanju nadzorov nad dobavitelji (Uradni list RS, št. 30/24), s katerim so natančneje opredeljene vrste, vsebina in postopek izvajanja nadzorov nad dobavitelji medicinskih pripomočkov.

ZZZS izvaja nad dobavitelji nadzor glede upoštevanja določb Dogovora o preskrbi z medicinskimi pripomočki, Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, drugih splošnih aktov ZZZS in pogodb za medicinske pripomočke.

Nadzor se izvaja na podlagi podatkov iz pogodb za medicinske pripomočke, podatkov iz evidenc ZZZS o prejetih in obračunanih medicinskih pripomočkih, listin za uveljavljanje pravice do medicinskih pripomočkov in druge razpoložljive dokumentacije v skladu z dogovorom.

ZZZS izvaja nad dobavitelji naslednje vrste nadzorov:

  • nadzor nad izdajnimi mesti,
  • nadzor nad izdajo medicinskih pripomočkov, ki so predmet pogodbe za medicinske pripomočke,
  • nadzor nad drugimi obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbe, Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, Dogovora o preskrbi z medicinskimi pripomočki in drugih splošnih aktov ZZZS.