Nov sistem zagotavljanja medicinskih pripomočkov

ZZZS je pristopil k pripravi novega sistema zagotavljanja medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pri ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti z dobavitelji medicinskih pripomočkov se bodo upoštevali cenovni standardi, ki jih za posamezne vrste medicinskih pripomočkov določi ZZZS, oziroma cene, ki jih za posamezne medicinske pripomočke dogovori ZZZS.

V novem sistemu bo za vsako vrsto medicinskega pripomočka (vrsta medicinskega pripomočka je na primer aparat za merjenje glukoze v krvi, šifra 1231) skupščina ZZZS-ja v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, določila osnovne zahteve za medicinske pripomočke. Osnovne zahteve kakovosti so že določene za posamezne vrste medicinskih pripomočkov iz skupin medicinski pripomočki pri sladkorni bolezni, medicinski pripomočki pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča in medicinski pripomočki pri kolostomi, ileostomi in urostomi.

Nadalje se bo za vsak konkretni artikel ugotavljalo, ali izpolnjuje osnovne zahteve kakovosti. Artikli, ki bodo te zahteve izpolnjevali, in katerih cene bodo v okviru cen, ki se priznajo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, se bodo uvrstili na Seznam medicinskih pripomočkov. S Seznamom medicinskih pripomočkov bo pravica do medicinskih pripomočkov, ki jih ZZZS zagotavlja v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, natančno opredeljena.

Priprava in oddaja ponudb za uvrstitev artiklov na Seznam medicinskih pripomočkov, ki se jih zagotavlja zavarovanim osebam v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, je omogočena preko portala za pobudnike.

ZZZS je na podlagi sedmega odstavka 3. člena Pravilnika o seznamu in izhodiščih za vrednosti medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja objavil Tehnične pogoje za dostop do portala in njegovo uporabo.

Dostop do portala - odgovori in vprašanja

V prilogi so odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi s podatki, ki se zahtevajo v vlogi za dostop do portala:

Vloge_Vprašanja in odgovori

Uporabniško navodilo za delo na portalu

ZZZS je objavil Uporabniško navodilo za delo na portalu ZZZS za MP.

Pozivi za posredovanje pobud

V skladu z določili 11. člena Pravilnika o seznamu in izhodiščih za vrednosti MP, ZZZS objavlja poziv za posredovanje pobud za uvrstitev artiklov v posamezno vrsto medicinskih pripomočkov in sicer za določene vrste medicinskih pripomočkov v naslednjih skupinah:

  1. Medicinski pripomočki pri sladkorni bolezni - rok za oddajo pobud: 20. 11. 2020,
  2. Medicinski pripomočki pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča – rok za oddajo pobud: 4. 12. 2020, PODALJŠANJE ROKA DO: 23.12.2020
  3. Medicinski pripomočki pri kolostomi, ileostomi in urostomi – rok za oddajo pobud: 4. 12. 2020, PODALJŠANJE ROKA DO: 23.12.2020

Pri posredovanju pobud za uvrstitev artiklov na seznam medicinskih pripomočkov, proizvajalci ali njihovi zastopniki (v nadaljevanju: pobudniki) upoštevajo veljavne osnovne zahteve kakovosti za posamezne vrste medicinskih pripomočkov, ki so natančno določene v Sklepu o osnovnih zahtevah za medicinske pripomočke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 4/20). Pobudniki posredujejo podatke o artiklih preko portala ZZZS. Kot obvezne priloge za vsak artikel poleg zahtevanih podatkov o artiklih izpolnijo in priložijo priloge, ki so navedene v nadaljevanju:

Medicinski pripomočki pri sladkorni bolezni
Datum objave Vsebina
12.03.2020 1231_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1232_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1233_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1234_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1235_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1236_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1240_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1243_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1244_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1247_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1248_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1249_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1250_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1252_Izpolnjevanje_OZK
Medicinski pripomočki pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča
Datum objave Vsebina
12.03.2020 1101_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1102_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1103_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1104_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1105_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1136_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1137_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1138_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1148_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1149_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1150_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1151_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1152_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1153_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1154_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1156_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1157_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1159_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1160_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1161_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1162_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1163_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1164_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1183_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1184_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1193_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1194_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1195_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1197_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1198_Izpolnjevanje_OZK
Medicinski pripomočki pri kolostomi, ileostomi in urostomi
Datum objave Vsebina
12.03.2020 1020_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1020_Priloga A_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1003_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1005_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1006_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1006_Priloga A_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1008_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1011_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1011_Priloga A_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1013_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1013_Priloga A_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1014_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1014_Priloga A_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1015_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1015_Priloga A_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1016_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1016_Priloga A_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1017_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1017_Priloga A_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1018_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1018_Priloga A_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1019_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1019_Priloga A_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1021_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1021_Priloga A_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1022_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1023_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1023_Priloga A_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1025_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1026_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1027_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1027_Priloga A_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1028_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1028_Priloga A_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1029_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1029_Priloga A_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1030_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1030_Priloga A_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1031_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1031_Priloga A_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1032_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1032_Priloga A_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1033_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1033_Priloga A_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1034_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1034_Priloga A_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1035_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1035_Priloga A_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1036_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1037_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1038_Izpolnjevanje_OZK
12.03.2020 1039_Izpolnjevanje_OZK

Mnenje komisije I. stopnje o ugotavljanju izpolnjevanja osnovnih zahtev kakovosti – rok za izdajo mnenj

ZZZS pričakuje v zvezi z navedenim pozivom za vse 3 navedene skupine medicinskih pripomočkov večje število pobud za uvrstitev artiklov, zato bodo mnenja komisij izdana najpozneje v 150 delovnih dneh od vložitve popolne pobude.