Zahtevnejši medicinski pripomočki

Večino medicinskih pripomočkov pridobi zavarovana oseba neposredno pri dobavitelju na podlagi naročilnice, ki jo izda pooblaščeni zdravnik.

O pravici zavarovane osebe do zahtevnejših medicinskih pripomočkov pa na predlog pooblaščenega zdravnika odloča imenovani zdravnik ZZZS z odločbo, v pritožbenem postopku pa zdravstvena komisija ZZZS prav tako z odločbo.

Zahtevnejša medicinska pripomočka sta ortozi za koleno štiritočkovni.

Pravico do zahtevnejšega medicinskega pripomočka uveljavlja zavarovana oseba pri dobavitelju na podlagi naročilnice, potrjene s strani imenovanega zdravnika ZZZS.