Aplikacija PINManager

Zdravstveni delavci, ki uporabljajo profesionalno kartico, si lahko z uporabo aplikacije PINManager olajšajo postopek digitalnega podpisovanja eReceptov, eNapotnic in elektronskih bolniških listov.

Če zdravstveni delavec digitalno podpisuje te listine s kvalificiranim digitalnim potrdilom iz profesionalne kartice, mora za vsak podpis vnesti šestmestni PIN. Z uporabo aplikacije PINManager je digitalno podpisovanje enostavnejše. Zdravstveni delavec vnese PIN v tej aplikaciji in nato lahko, če je v čitalniku vstavljena profesionalna kartica, navedene listine digitalno podpisuje do 4 ure brez vnosa PIN.

Aplikacijo je potrebno namestiti na računalnik zdravstvenega delavca. Ob zagonu računalnika se aplikacija samodejno zažene in je enostavna za uporabo.

Za nemoteno delovanje aplikacije mora imeti izvajalec nameščeno novejšo verzijo ZZZS-jeve programske knjižnice IHIS2 (verzija 4.3.2.0. ali kasnejša) in novejšo verzijo NIJZ-jeve programske knjižnice IKLib (verzija 3.3.7. ali kasnejša).

Priporoča se, da je pred uporabo aplikacije PINManager preverjeno, da nemoteno deluje v kombinaciji z zdravstveno aplikacijo. To informacijo izvajalec zdravstvenih storitev lahko pridobi pri programski hiši, ki mu zagotavlja zdravstveno aplikacijo.

Za pridobitev aplikacije PINManager, navodil za namestitev in uporabo ter novejše verzije knjižnice IHIS2 se izvajalci zdravstvenih storitev lahko obrnejo na Romano Šafarič, za pridobitev novejše verzije programske knjižnice IKLib pa na kontaktne naslove NIJZ.

Za odgovore na odprta vprašanja glede uporabe aplikacije PINManager se izvajalci zdravstvenih storitev lahko obrnejo na Andreja Rihtaršiča.