Podatki o izvajanju programov

Na spletni strani so prikazani podatki o izvajanju programov zdravstvenih storitev za sledeče zdravstvene dejavnosti:

  • splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
  • zobozdravstvena dejavnost,
  • specialistična zunajbolnišnična dejavnost,
  • bolnišnična zdravstvena dejavnost.

V okviru posamezne dejavnosti so prikazani podatki za posamezen mesec (npr. 9) in za obdobje (npr. 1-9) od leta 2019 dalje.

Iz podatkov je razvidno tudi, koliko programa izvedejo javni zavodi in koliko koncesionarji (zasebniki).