Sklep o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev OZZ

V obvezno zdravstveno zavarovanje štejejo poleg storitev, ki so zavarovanim osebam zagotovljene po 1. točki prvega odstavka 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: ZZVZZ) v celoti in brez doplačil, tudi ostale zdravstvene storitve, opredeljene v 2. do 6. točki prvega odstavka 23. člena ZZVZZ, in sicer v odstotku njihove vrednosti. Skupščina ZZZS v okviru svoje pristojnosti določi odstotne vrednosti posameznih zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju s Sklepom o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju.