Seznami in zbirke za medicinske pripomočke

Zbirke podatkov za medicinske pripomočke vsebujejo sezname medicinskih pripomočkov, ki se medsebojno izključujejo, zahtevnejših medicinskih pripomočkov, o katerih z odločbo odloča imenovani zdravnik ZZZS, posebej pooblaščenih zdravnikov, medicinske pripomočke, ki se lahko predpišejo na obnovljivo naročilnico in vseh medicinskih pripomočkov s šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovnimi standardi.

Zbirke podatkov za medicinske pripomočke