Okrožnice ZAE za obračun

ZZZS z okrožnicami ZAE za obračun obvešča izvajalce zdravstvenih storitev in programske hiše o novostih pri pravilih beleženja in obračunavanja zdravstvenih storitev ter o spremembah šifrantov za obračun, ki so določeni v dogovoru o programih zdravstvenih storitev ali jih dogovori ZZZS v sodelovanju z izvajalci.

Seznam okrožnic ZAE za obračun: