Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov, okrožnice, šifranti

Z Navodilom o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov se ureja tudi evidentiranje in obračunavanje zdravil in živil za posebne zdravstvene namene in z njimi povezanih storitev, in sicer:

  • dragih bolnišničnih zdravil (zdravila iz seznama B): zlasti v poglavju 3.5.7., 5.2. in 14;
  • ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno zdravljenje (seznam A): zlasti v poglavju 4.6., 8 in 14;
  • zdravil in živil za posebne zdravstvene namene, predpisanih na recept : zlasti v poglavju 9, 13.3.4., 14 in v Prilogi 7.

Povezava na šifrante.