Obrazci

Z obrazci se opravi prijava, odjava ali sprememba podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti; prijavljajo se poškodbe pri delu ter prijava in odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Zavarovane osebe lahko uveljavljajo pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja z obrazci in listinami, ki so določene s s Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

Ti obrazci so:

  1. PRIJAVA podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Obr. M-1),
  2. ODJAVA iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanju, zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti (Obr. M-2),
  3. SPREMEMBA podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Obr. M-3),
  4. PRIJAVA POŠKODBE PRI DELU,
  5. PRIJAVA-ODJAVA zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (Obr. M12).