Razvrščanje živil na listo

ZZZS razvršča na pozitivno ali vmesno listo živila za posebne zdravstvene namene (v nadaljevanju: živila) na podlagi vlog predlagateljev, pobud zdravstvenih institucij ali na lastno pobudo v skladu s Pravilnikom o razvrščanju živil za posebne zdravstvene namene na listo.

ZZZS lahko v postopku razvrščanja pridobi mnenja strokovnih institucij ali strokovnjakov.

ZZZS določi na vmesno listo razvrščenim živilom najvišjo priznano vrednost (v nadaljevanju: NPV). NPV za posamezno živilo se določi v razponu od 50 do 95 odstotkov dogovorjene cene živila.

ZZZS objavlja odločitve o razvrstitvi živil praviloma enkrat mesečno v elektronskih gradivih na svoji spletni strani: Spremembe list zdravil in živil.