Podatki o izvedenih obravnavah po zdravstvenem delavcu

Opis podatkov:

Izvajalec: naziv pogodbenega izvajalca zdravstvene dejavnosti.

Zdravstveni delavec: RIZDDZ številka, priimek in ime zdravstvenega delavca, ki je obravnaval paciente. 

Število obravnav: število vseh izvedenih obravnav v dnevu (glede na datum zaključka), pri katerih je bil zdravstveni delavec zabeležen, po izvajalcu in vrsti oz. podvrsti zdravstvene dejavnosti. Izvajalci lahko beležijo do 40 zdravstvenih delavcev na obravnavo.

Več informacij