Pooblaščeni zdravniki

ZZZS lahko, ob razvrstitvi zdravila ali živila, v omejitvi predpisovanja določi, da jih lahko indicirajo oz. predpišejo le pooblaščeni zdravniki, ki jih ZZZS za to pooblasti. Sezname pooblaščenih zdravnikov za indiciranje oz. predpisovanje posameznih skupin zdravil ali živil objavlja ZZZS v elektronskih gradivih na spletnih straneh.

Zdravila za zdravljenje hepatitisa B in C smejo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja indicirati le pooblaščeni specialisti, navedeni v seznamu na tej spletni strani.

Razvrščene koagulacijske faktorje VIII in IX ter kombinacije Von Willebrandovega faktorja in koagulacijskega faktorja VIII smejo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja predpisati na recept le pooblaščeni specialisti. V skladu z omejitvijo predpisovanja so pooblaščeni naslednji zdravniki specialisti na tej spletni strani.

V skladu z omejitvijo predpisovanja smejo živila za posebne zdravstvene namene za oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranjenja v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja predpisati na recept le pooblaščeni zdravniki psihiatri. V skladu z omejitvijo predpisovanja so pooblaščeni naslednji specialisti psihiatri na tej spletni strani.