Javni razpisi

Na podlagi 63a. in 64. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ZZZS vsako leto objavi razpis programa izvajanja izdaje in izposoje medicinskih pripomočkov, ki so pravica zavarovanih oseb v skladu z določili Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Razpis programa izvajanja izdaje in izposoje medicinskih pripomočkov se izvede vsako leto, običajno v mesecu novembru oz. decembru.

Javni razpis programa izvajanja izdaje in izposoje medicinskih pripomočkov zavarovanim osebam, z dne 13. 12. 2022

Na tem javnem razpisu lahko sodelujejo lekarne in specializirane prodajalne za izvajanje prometa z medicinskimi pripomočki na drobno, ki so registrirane kot pravne osebe ali samostojni podjetniki za dejavnost, ki je predmet tega javnega razpisa in izpolnjujejo pogoje, določene z Dogovorom o MP in pogoje, določene s to razpisno dokumentacijo. Na tem razpisu lahko sodelujejo le ponudniki, ki še niso pogodbeni partnerji Zavoda za dejavnost, ki je predmet tega javnega razpisa.
Novi ponudniki, ki se želijo prijaviti na razpis, predložijo svojo ponudbo najkasneje do 13. 01. 2023 do 10. ure.

Razpisna dokumentacija se nahaja na naslednji povezavi.