Javni razpisi

Na podlagi 63a. in 64. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ZZZS vsako leto objavi razpis programa izvajanja izdaje in izposoje medicinskih pripomočkov, ki so pravica zavarovanih oseb v skladu z določili Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Razpis programa izvajanja izdaje in izposoje medicinskih pripomočkov se izvede vsako leto, običajno v mesecu novembru oz. decembru.

Javni razpis programa izvajanja šolanja psov vodičev slepih zavarovanih oseb za obdobje od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2029

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije objavlja Javni razpis programa izvajanja šolanja psov vodičev slepih zavarovanih oseb za obdobje od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2029. Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izvajajo šolanje psov vodičev in izpolnjujejo vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji ter priložijo v razpisni dokumentaciji zahtevana dokazila.

Rok za posredovanje ponudb se je iztekel.

Razpisna dokumentacija je dostopna na slednji povezavi.

 

Javni razpis za izvajanje programov izdaje in izposoje medicinskih pripomočkov, z dne 31. 1. 2024

Na tem javnem razpisu lahko sodelujejo lekarne in specializirane prodajalne za izvajanje prometa z MP, ki so registrirane kot pravne osebe ali samostojni podjetniki za dejavnost, ki je predmet tega javnega razpisa in izpolnjujejo pogoje, določene z Dogovorom o MP, in pogoje, določene s to razpisno dokumentacijo. Na tem razpisu lahko sodelujejo le ponudniki, ki še niso pogodbeni partnerji Zavoda za dejavnost, ki je predmet tega javnega razpisa.  

Rok za razpis je potekel.

Sklep o izbiri dobaviteljev za izvajanje programov izdaje in izposoje medicinskih pripomočkov, z dne 9. 5. 2024, je dostopen na naslednji povezavi: Sklep o izbiri.

Razpisna dokumentacija se nahaja na naslednji povezavi.

Vprašanja in odgovori k razpisu.