SMS rešitev za delo na terenu

V sistemu on-line je omogočeno preverjanje obveznega zdravstvenega zavarovanja s SMS sporočili. Namenjeno je tistim zdravstvenim delavcem, ki morajo status zavarovanja preveriti med delom na terenu (patronaža, zdravniški obiski na domu, reševalni prevozi...).

Uporabniki storitve se morajo predhodno registrirati. Na Prijavnem listu za profesionalno kartico, ki je Priloga 1 k Navodilu o profesionalni kartici, morajo vpisati "GMS številko za delo na terenu" (s te številke bodo pošiljali in sprejemali SMS sporočila) ter označiti okence »Dodelitev GSM številke za delo na terenu«.

Rešitev se uporablja tako, da se na telefonsko številko 031 771 008 pošlje SMS, katerega vsebina mora biti ZZZS številka zavarovane osebe, za katero se preverja status zavarovanja. S strani ponudnika storitve bo posredovano dohodno sporočilo z opisom statusa obveznega zdravstvenega zavarovanja. V primeru napake bo posredovano dohodno sporočilo z opisom le-te. Po vrnitvi na delovno mesto, bo uporabnik storitve s proženjem posebne funkcije iz sistema on-line pridobil še vse ostale podatke, ki so potrebni za obračun storitve.

Vsi postopki dela (registracija, pridobivanje podatkov, obračun,…), dohodnih sporočil in možne napake so podrobno opisane v Navodilu za delo na terenu s SMS rešitvijo.