Vrednost točke v dejavnosti medicina dela, prometa in športa

V skladu z določbo 18. člena Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov vozil (Uradni list RS, št. 47/11) se cena zdravstvenih pregledov po navedenem pravilniku določi na podlagi:

  • števila točk, določenih za posamezen zdravstveni pregled in
  • vrednosti točke, ki je enaka vrednosti točke, ki jo za izvajanje dejavnosti na področju medicine dela, prometa in športa določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je objavljena na njegovi spletni strani.

Zadnja vrednost točke v dejavnosti medicine dela, prometa in športa (301 258) je razvidna iz zadnjih objavljenih izhodišč za izračun cen, ki so dostopna na tej spletni strani.

V skladu z 79. členom Zakona o voznikih (Uradni list št. 92/2022 in 153/2022) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije krije le stroške kontrolnega pregleda invalidov, ki vozijo izključno svojim zmožnostim prilagojena vozila. Te preglede lahko opravijo izvajalci, ki so navedeni v dokumentu Seznam izvajalcev kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil, ki je objavljen na spletni strani https://www.gov.si/teme/pregledi-voznikov/.

Stroške vseh ostalih pregledov, in sicer stroške zdravstvenega pregleda, kontrolnega zdravstvenega pregleda in zdravstvenega pregleda s svetovanjem, plača kandidat za voznika, imetnik vozniškega dovoljenja oziroma naročnik pregleda.