Pooblastila za predpisovanje

Za predpisovanje zdravil na recept je pooblaščen:

  • Osebni zdravnik.
  • Napotni zdravnik - zdravila s svojega delovnega področja v skladu s pooblastili z napotnice.
  • Zdravnik zdravilišča - sme predpisati le zdravilo za neprekinjeno zdravljenje osnovne bolezni zavarovane osebe, ki v zdravilišču uveljavlja zdraviliško zdravljenje na stacionaren način in zdravila, ki jih rabi za zdravljenje bolezni ali poškodbe, ki je nastala v času tega zdraviliškega zdravljenja in bi lahko brez predpisa zdravila povzročila prekinitev tega zdraviliškega zdravljenja.
  • Drug pooblaščeni zdravnik - zdravila s svojega delovnega področja s skladu s splošnimi akti ZZZS.

Za predpisovanje živil za posebne zdravstvene namene na recept je pooblaščen:

  • Za živila s prilagojeno sestavo hranil (živila na P listi) - splošni osebni zdravnik oziroma osebni otroški zdravnik, oba po postavitvi indikacije na pediatrični kliniki.
  • Za živila za prehransko podporo (živila iz V liste) - zdravnik ustrezne specialnosti, določene v omejitvi predpisovanja posameznega živila, v okviru specialistične ambulantne dejavnosti in splošni osebni zdravnik oziroma osebni otroški zdravnik na podlagi izvida specialista ali pisnega mnenja konzilija ustrezne klinike.
  • Za živila za otroke z alergijami - osebni otroški zdravnik na podlagi menja pediatrične klinike.

ZZZS lahko ob razvrstitvi zdravila ali živila, v omejitvi predpisovanja določi, da jih lahko indicirajo oz. predpišejo le pooblaščeni zdravniki, ki jih ZZZS za to pooblasti. Seznami pooblaščenih zdravnikov za indiciranje oz. predpisovanje posameznih skupin zdravil ali živil.