Spletna storitev za izmenjavo podatkovnih pošiljk

Pogodbeni izvajalci zdravstvenih storitev lahko z uporabo spletne storitve od ZZZS prevzemajo podatke, ki jih potrebujejo za evidentiranje in obračun zdravstvenih storitev in izdanih materialov v breme zdravstvenega zavarovanja:

  • Centralna baza zdravil v obliki XML,
  • ceniki,
  • podatki za obdobne obračune,
  • podatki o izjemah med storitvami.

Spletna storitev omogoča izvajalcem pripravo rešitev za povsem avtomatičen prenos podatkov, kar je še posebej aktualno pri podatkih, ki se prenašajo dnevno (Centralna baza zdravil v obliki XML). Istovrstne podatke lahko izvajalci sicer prevzamejo od ZZZS tudi na portalu za izvajalce ali v sistemu on-line, kjer pa je za prenose podatkov potrebno sodelovanje pooblaščenega delavca izvajalca, ki se prijavi na portal ali v sistem on-line.

Za uporabo spletne storitve se mora izvajalec vnaprej prijaviti. Poleg prilagoditve svojega informacijskega sistema, da vsebuje podporo za klic spletne storitve, mora zagotoviti spletno diigitalno potrdilo za pravne osebe za splošne nazive, izdano s strani enega od slovenskih izdajateljev.

Podrobnejši napotki za prijavo in uporabo spletne storitve so na voljo v Tehničnem navodilu za uporabo spletne storitve za izmenjavo podatkovnih pošiljk. V prilogi k temu navodilu je obrazec za prijavo izvajalca.