Obračun

Cene za medicinske pripomočke (cenovni standard, dnevni najem in pavšal pri prvi izposoji) so objavljene v:

  1. Navodilu o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov, Priloga 1.a: Šifranti za obračun Zavodu in
  2. Seznamu medicinskih pripomočkov s šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovnimi standardi.

Vse cene za medicinske pripomočke vključujejo DDV.