Dogovori o programih zdravstvenih storitev

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pristojne zbornice, združenja zdravstvenih zavodov in drugih zavodov ter organizacij, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, (v nadaljnjem besedilu: deležniki) se vsako leto dogovorijo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelijo zmogljivosti, potrebne za njegovo izvajanje, in določijo obseg sredstev.

Dogovor o programih zdravstvenih storitev je rezultat pogajanj deležnikov, ki predstavlja pravno podlago za sklepanje pogodb z javnimi zdravstvenimi zavodi in zasebniki.

Smisel pogajanj je v odgovornem določanju "zgornjih mej" javnih sredstev za zdravstvo in odgovornem porabljanju sredstev, ki so solidarno zbrana na osnovi obveznih prispevkov vseh zavarovancev v Sloveniji.

V programu so ob upoštevanju najnovejših spoznanj znanosti, razvoju medicinske tehnologije, aktualnih demografskih gibanj in ekonomskih razmer opredeljeni skupni obsegi programov zdravstvenih storitev, prednostna področja, potrebne zmogljivosti in elementi za vrednotenje storitev.

Seznam dokumentov o dogovoru o programih zdravstvenih storitev: