Pogodbe z dobavitelji medicinskih pripomočkov

Dobavitelji medicinskih pripomočkov, ki so z ZZZS sklenili pogodbo o izdaji (izposoji), servisiranju in vzdrževanju medicinskih pripomočkov, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, morajo ZZZS-ju v elektronski obliki sproti pošiljati podrobne podatke o novih artiklih, ki jih zagotavljajo zavarovanim osebam in o artiklih, ki jih ukinjajo iz ponudbe.

Razpis 2009

Dobavitelji, ki so sklenili pogodbo z ZZZS na podlagi razpisa iz leta 2009, morajo podatke o novih artiklih pripraviti s pomočjo elektronskega obrazca v obliki Microsoft Excel: Vnos novih artiklov.

Datoteko z vpisanimi podatki morajo poslati na CD-ju s spremnim dopisom na naslov

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Direkcija, Oddelek za MP
Miklošičeva cesta 24
1507 Ljubljana

Podatke o manj kot 20 ukinjenih artiklih morajo dobavitelji poslati na zgornji naslov v obliki dopisa, iz katerega so razvidni naslednji podatki o vsakem ukinjenem artiklu:

  • šifre vrste MP,
  • šifre artikla,
  • naziva artikla in
  • interna šifra artikla.

Na zgornji naslov se pošlje tudi CD z datoteko, kadar se briše več kot 20 artiklov. Brisanje več kot 20 artiklov.

Kasnejši razpisi

Dobavitelji, ki so sklenili pogodbo z ZZZS na podlagi kasnejših razpisov, morajo te podatke pošiljati ZZZS-ju v obliki XML po elektronski pošti.

Podrobnejša navodila za pripravo in pošiljanje podatkov določajo Vsebinska in tehnična navodila za računalniško izmenjevanje podatkov o pripomočkih (artiklih). V prilogi k temu navodilu so na voljo:

  • XML shema, ki natančno določa nabor in strukturo podatkov,
  • Programska oprema, ki omogoča pretvorbo podatkov iz oblike ASCII v XML,
  • Navodilo za uporabo programske opreme - pretvornika,
  • Navodilo za uporabo programske opreme PGP za šifriranje in elektronsko podpisovanje podatkov.

Pri pripravi podatkov se uporabljajo šifranti, ki so dostopni na tej povezavi.