Spremembe podatkov o medicinskih pripomočkih v prilogi pogodbe

Dobavitelji medicinskih pripomočkov, ki imajo z ZZZS sklenjeno pogodbo o izdaji, izposoji ali izdaji in izposoji medicinskih pripomočkov, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, morajo ZZZS-ju v obliki XML pošiljk po elektronski pošti pošiljati podrobne podatke o novih artiklih, ki jih bodo zagotavljali zavarovanim osebam in o artiklih, ki jih ukinjajo iz pogodbe.

Podrobnejša navodila za pripravo in pošiljanje podatkov določajo Vsebinska in tehnična navodila za elektronsko izmenjevanje podatkov o medicinskih pripomočkih. V prilogi k temu navodilu so na voljo:

  • XML shema, ki natančno določa nabor in strukturo podatkov,
  • Programska oprema, ki omogoča pretvorbo podatkov iz oblike ASCII v XML,
  • Navodilo za uporabo programske opreme - pretvornika,
  • Navodilo za uporabo programske opreme 7ZIP za komprimiranje in šifriranje podatkov.

Pri pripravi podatkov se uporabljajo šifranti, ki so dostopni na tej povezavi.