Medicinski pripomočki

ZZZS zagotavlja zavarovanim osebam uveljavljanje pravic do medicinskih pripomočkov, ki jih potrebujejo pri zdravljenju, medicinski rehabilitaciji ali zdravstveni negi. 

Podrobnejše informacije: