Kazalniki kakovosti

Kakovost zdravstvenih storitev je ključnega pomena za varno in učinkovito zdravstveno oskrbo pacienta. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zato v dobro pacienta, izvajalca in plačnika razvija sistem kazalnikov kakovosti. Kazalniki kakovosti temeljijo izključno na podatkih, ki jih izvajalci poročajo ZZZS za potrebe obračuna zdravstvenih storitev.

Cilji merjenja kakovosti zdravstvenih storitev so:

  • pacientom zagotoviti izbiro zdravstvene oskrbe, ki bo kakovostna, varna, prijazna, z najboljšimi izidi zdravljenja in stroškovno učinkovita;
  • izvajalcem zdravstvene dejavnosti omogočiti medsebojno primerjavo, prepoznavanje in prenos primerov dobrih praks kot osnovo za izboljšanje procesov in izidov zdravstvene obravnave;
  • plačniku omogočiti podatke za bolj optimalno načrtovanje in nakupovanje zdravstvenih storitev, razvoj obračunskih modelov in finančne spodbude izvajalcem.

Za specialistično bolnišnično dejavnost (BOL) so prikazani naslednji kazalniki kakovosti (KK):

  • KK BOL 1 - Ležalna doba
  • KK BOL 2 - Zapleti
  • KK BOL 3 - Ponovni sprejemi po odpustu iz bolnišnične obravnave
  • KK BOL 4 - Stopnja umrljivosti


Razvoj in izračun kazalnikov kakovosti je opredeljen v dokumentu »Metodologija razvoja in opisi kazalnikov kakovosti zdravstvenih storitev v specialistični bolnišnični dejavnosti«

Prva poročila kazalnikov kakovosti so prikazana za področji ortopedije in gastroenterologije. V uvodu poročila so najprej prikazani podatki o vseh bolnišničnih obravnavah, v katerih so bili opravljeni operativni posegi izbranega področja, to so endoproteze kolka in kolena ter operativni posegi trebušnih kil in žolčnega sistema. V poročilih so poleg kazalnikov kakovosti prikazani tudi demografski podatki, število kroničnih bolezni, ugotovljenih na podlagi jemanja zdravil, število vseh odpustnih diagnoz v bolnišnični obravnavi in število uteži SPP. Kazalniki kakovosti so prikazani skupaj za Slovenijo, s prikazom trendov od leta 2015 dalje, in za izvajalce v celotnem obdobju skupaj in posebej za zadnji dve leti.

  • Poročilo o kazalnikih kakovosti bolnišničnih obravnav v ortopediji

Kazalniki kakovosti so prikazani za načrtovane popolne endoproteze kolka in kolena, ki so posledica artroze sklepa.

  • Poročilo o kazalnikih kakovosti bolnišničnih obravnav v gastrokirurgiji

Kazalniki kakovosti so prikazani za bolnišnične obravnave, v katerih so bile opravljene operacije dimeljskih kil neakutnih stanj in laparoskopske operacije žolčnika akutnih ter neakutnih stanj.

Kontaktni naslov za pojasnila in predloge je Karmen Janša, e-naslov kazalniki@zzzs.si.

Dokumenti

Metodologija:

Metodologija KK v SBD Ver2

Kazalniki kakovosti za področje ortopedije:

Kazalniki ortopedija 2015-2022

Kazalniki kakovosti za področje gastrokirurgije:

Kazalniki gastrokirurgija 2015-2022