Seznam aktivnih zdravnikov v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih

V skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo vse zavarovane osebe pravico do izbire osebnega zdravnika v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih. V ta namen objavlja ZZZS seznam aktivnih zdravnikov. Podatki v tabelah so informativni in prikazujejo stanje aktivnih zdravnikov na določene datume.

Izvajalec oziroma zdravnik, ki ima sklenjeno pogodbo z ZZZS in izpolnjuje pogoje za izbranega zdravnika je dolžan sprejeti vse zavarovance, ki si ga izberejo. Zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1895 glavarinskih količnikov. Ne glede na možnost odklanjanja opredeljevanja zavarovanih oseb, pa so se partnerji dogovorili, da nobena zavarovana oseba ne ostane brez izbranega osebnega zdravnika.

V letu 2022 so se ustanovile ambulante za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika v splošnih ambulantah in dispanzerjih za otroke in šolarje, v katerih si izbranega osebnega zdravnika lahko izberejo zavarovane osebe, ki v dejavnosti splošne ambulante (302 001) in dispanzerju za otroke in šolarje (327 009) nimajo izbranega osebnega zdravnika (sploh nimajo veljavne izbire, ali je izbrani osebni zdravnik trajno odsoten).

V letu 2023 so se na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva začele vzpostavljati ambulante za neopredeljene zavarovane osebe. Gre za začasen ukrep, ki bo veljal do konca 2024 (z možnostjo podaljšanja za skupno eno leto). Te ambulante bodo organizirali javni zdravstveni zavodi, na območju katerih zaradi pomanjkanja zdravnikov splošne oziroma družinske medicine izbira splošnega osebnega zdravnika v skladu z veljavnimi predpisi ni mogoča. Izbira se izvede na ambulanto in ne na zdravnika, pri čemer lahko izbiro izvede zavarovana oseba, ki je stara nad 19 let in nima izbranega osebnega zdravnika v splošni dejavnosti (v dejavnosti splošne ambulante, v otroškem ali šolskem dispanzerju, v socialnem zavodu ali v ambulanti za boljšo dostopnost).

V primeru, da izvajalec oziroma zdravnik zavarovani osebi ne omogoči izbire, pa iz podatkov iz tabele izhaja, da izbire zavarovani osebi ne bi smel odkloniti, se zavarovana oseba lahko pritoži in sicer najprej na vodstvo javnega zdravstvenega zavoda, če gre za zdravnika iz javnega zavoda. V kolikor spora v okviru javnega zdravstvenega zavoda ni moč rešiti, se zavarovana oseba lahko pritoži na pristojno območno enoto ZZZS. V primeru zasebnih zdravnikov, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS, se zavarovana oseba lahko pritoži neposredno na pristojno območno enoto ZZZS.

Ob tem želimo opozoriti, da so podatki v tabeli informativni, saj izkazujejo stanje na določen dan pri izvajalcu. Podatki o aktivnih zdravnikih se lahko, posebej v zdravstvenih domovih, dnevno spreminjajo zaradi prekinitev zaposlitve, upokojitev, smrti, novih zaposlenih. Izvajalce oziroma zdravnike naprošamo, da zavarovane osebe ustrezno informirajo o razlogih za zavrnitev izbire.

V kolikor prikazano stanje ne izkazuje dejanskega stanja izvajalca (javni zavodi, zasebniki) prosimo, da o spremembi obvestite:

 • NIJZ
  • za nove zaposlitve zdravnikov;
 • ZZZS
  • za spremembe deleža dejavnosti in datum spremembe za posameznega zdravnika,
  • za spremembe urnika in datum spremembe za posameznega zdravnika,
  • za trajne odsotnosti in datum nastopa trajne odsotnosti (prenehanje del. razmerja, upokojitev, smrt) za posameznega zdravnika,
  • za začasne odsotnosti in datum nastopa začasne odsotnosti (začasna odsotnost najmanj 1 leto – npr. porodniška) za posameznega zdravnika.

V tabelah so prikazani podatki o številu zavarovanih oseb pri aktivnih zdravnikih v dejavnosti splošne ambulante (302 001), v dispanzerju za otroke in šolarje (327 009), v dejavnosti splošne ambulante za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika (302 064) in v dispanzerjih za otroke in šolarje za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika (327 065) ter v dejavnosti splošne ambulante za neopredeljene zavarovane osebe (302 067). Podatki v spodnjih datotekah odražajo stanje na zadnji dan preteklega meseca.

Dnevno stanje opredeljenih (od ponedeljka do sobote) je dosegljivo na spletni strani Izbira osebnega zdravnika.

Seznam aktivnih zdravnikov v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih
Datum objave Vsebina
01.04.2024 Število opredeljenih po starostnih skupinah v ambulanti za neopredeljene
01.04.2024 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD
01.04.2024 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD
01.03.2024 Število opredeljenih po starostnih skupinah v ambulanti za neopredeljene
01.03.2024 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD
01.03.2024 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD
01.02.2024 Število opredeljenih po starostnih skupinah v ambulanti za neopredeljene
01.02.2024 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD
01.02.2024 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD
01.01.2024 Število opredeljenih po starostnih skupinah v ambulanti za neopredeljene
01.01.2024 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD
01.01.2024 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD
01.12.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah v ambulanti za neopredeljene
01.12.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD
01.12.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD
01.11.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah v ambulanti za neopredeljene
01.11.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD
01.11.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD
02.10.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD
02.10.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD
02.10.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah v ambulanti za neopredeljene
01.09.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah v ambulanti za neopredeljene
01.09.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD
01.09.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD
01.08.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah v ambulanti za neopredeljene
01.08.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD
01.08.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD
01.07.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah v ambulanti za neopredeljene
01.07.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD
01.07.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD
01.06.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah v ambulanti za neopredeljene
01.06.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD
01.06.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD
01.05.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah v ambulanti za neopredeljene
01.05.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD
01.05.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD
04.04.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 01.04.2023
04.04.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD na dan 01.04.2023
04.04.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah v ambulanti za neopredeljene na dan 01.04.2023
01.03.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD na dan 28.02.2023
01.03.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 28.02.2023
01.03.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah v ambulanti za neopredeljene na dan 28.02.2023
16.02.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD na dan 31.01.2023
01.02.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 31.01.2023
01.01.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD na dan 31.12.2022
01.01.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 31.12.2022
01.12.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD na dan 30.11.2022
01.12.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 30.11.2022
01.11.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD na dan 31.10.2022
01.11.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 31.10.2022
01.10.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD na dan 30.09.2022
01.10.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 30.09.2022
01.09.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD na dan 31.08.2022
01.09.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 31.08.2022
01.08.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD na dan 31.07.2022
01.08.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 31.07.2022
01.07.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD na dan 30.06.2022
01.07.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 30.06.2022
01.06.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD na dan 31.05.2022
01.06.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 31.05.2022
01.05.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah v amb. za boljšo dostopnost SA, OD+ŠD na dan 30.04.2022
01.05.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 30.04.2022
01.04.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 31.03.2022
01.03.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 28.02.2022
01.02.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 31.01.2022
07.01.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 01.01.2022
07.12.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 01.12.2021
08.11.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 01.11.2021
07.10.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 01.10.2021
07.09.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 01.09.2021
09.08.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 01.08.2021
07.07.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 01.07.2021
07.06.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 01.06.2021
07.05.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 01.05.2021
07.04.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 01.04.2021
08.03.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 01.03.2021
09.02.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 01.02.2021
07.01.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 01.01.2021
08.12.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 01.12.2020
10.11.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.11.2020
07.10.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.10.2020
07.09.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.9.2020
07.08.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.8.2020
07.07.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.7.2020
08.06.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.6.2020
07.05.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.5.2020
07.04.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.4.2020
09.03.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah po aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.3.2020
07.02.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah po aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.2.2020
08.01.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah po aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.1.2020
09.12.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah po aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.12.2019
08.11.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah po aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.11.2019
07.10.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah po aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.10.2019
09.09.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah po aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.9.2019
07.08.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.8.2019
08.07.2019 Število opredeljenih po satrostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.7.2019
07.06.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.6.2019
08.05.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.5.2019
08.04.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.4.2019
12.03.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.3.2019
06.02.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.2.2019
07.01.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.1.2019
06.12.2018 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.12.2018
07.11.2018 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.11.2018
11.10.2018 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.10.2018
06.09.2018 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.9.2018
06.08.2018 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.8.2018
09.07.2018 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.7.2018
05.06.2018 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.6.2018
04.05.2018 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.5.2018
15.01.2018 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 30.11.2017
19.10.2017 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 31.8.2017
09.08.2017 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnik SA, OD+ŠD na dan 31.5.2017
14.04.2017 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 28.2.2017
27.01.2017 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 30.11.2016
14.10.2016 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 31.8.2016
20.07.2016 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 31.5.2016
14.04.2016 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 28.2.2016
12.01.2016 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 30.11.2015
12.10.2015 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 31.08.2015
20.07.2015 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 31.05.2015
14.04.2015 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 28.2.2015
Seznam zdravnikov, ki pri izvajalcu niso več zaposleni dve leti ali manj
Datum objave Vsebina
10.04.2024 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 28.02.2024
22.12.2023 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 30.11.2023
22.09.2023 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.08.2023
20.06.2023 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.05.2023
22.03.2023 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 28.02.2023
23.12.2022 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 30.11.2022
27.09.2022 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.08.2022
24.06.2022 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.05.2022
31.03.2022 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 28.02.2022
23.12.2021 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 30.11.2021
27.09.2021 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.08.2021
24.06.2021 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.05.2021
26.03.2021 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 28.02.2021
04.01.2021 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 30.11.2020
25.09.2020 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.08.2020
10.07.2020 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.05.2020
19.05.2020 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 28.02.2020
23.12.2019 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 30.11.2019
10.10.2019 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.8.2019
08.07.2019 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.5.2019
08.04.2019 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 28.2.2019
27.12.2018 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 30.11.2018
11.10.2018 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.8.2018
09.07.2018 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.5.2018
15.01.2018 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 30.11.2017
19.10.2017 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravlajajo dve leti ali manj na dan 31.8.2017
09.08.2017 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.5.2017
14.04.2017 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 28.2.2017
27.01.2017 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 30.11.2016
14.10.2016 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.8.2016
20.07.2016 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.5.2016
14.04.2016 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 28.02.2016
12.01.2016 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 30.11.2015
12.10.2015 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.08.2015
20.07.2015 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.05.2015
14.04.2015 Seznam zdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 28.2.2015

Legenda tabel:

 • V kolikor zdravnik opravlja pri istem izvajalcu (javnem zavodu, zasebnik) obe dejavnosti, tako splošno ambulanto (302 001) kot tudi dispanzer za otroke in šolarje (327 009) je pod dejavnostjo 302 001 prikazano število opredeljenih zavarovanih oseb v starostni skupini od 19 let dalje, v dejavnosti 327 009 pa od 0 do 18 let;
 • Izračunan delež opredeljenih zavarovanih oseb po posameznih starostnih skupinah pri posameznem zdravniku. Prikazani so podatki o številu opredeljenih pri naslednjih starostnih skupinah: 0 let, od 1 do 6 let, od 7 do 18 let, od 19 do 49 let, od 50 do 64 let, od 65 do 74 let ter nad 74 let.
 • Indeks doseganja povprečja v številu glavarinskih količnikov opredeljenih zavarovanih oseb na zdravnika glede na slovensko povprečje. Indeks izračunamo tako, da število opredeljenih na tim (KOLIČNIKI/TIM) za posameznega zdravnika delimo s številom povprečnih slovenskih količnikov na tim.
 • Posebej je prikazan seznam zdravnikov, ki pri izvajalcu niso več aktivni dve leti ali manj.

V skladu z določili dogovora o programih zdravstvenih storitev velja, da se v primeru, da zdravnik zapusti zdravstveni dom ali d.o.o. in je imel tam opredeljene osebe, se le-te štejejo k zdravstvenemu domu ali d.o.o., vendar največ do preteka dveh let. Potem se te opredeljene zavarovane osebe štejejo kot neopredeljene zavarovane osebe. Seznam teh zdravnikov je razviden v datotekah "Zdravniki, ki ne opravljajo zdravstvene dejavnosti pri izvajalcu dve leti ali manj".