Seznam magistralnih zdravil na recept

Seznam magistralnih zdravil na recept določa magistralna zdravila, ki se smejo predpisati in izdati na recept v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Seznam magistralnih zdravil je priloga Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.