Centralna baza zdravil

Centralna baza zdravil je zbirka podatkov o zdravilih vključno z zdravili brez recepta, o razvrščenih galenskih zdravilih ter o razvrščenih živilih za posebne zdravstvene namene. Na voljo so administrativni podatki, podatki o sestavi zdravil, o režimih izdaje, o odločbah, cenah, razvrstitvah na liste, podatki o ATC klasifikaciji, o medsebojno zamenljivih zdravilih, terapevtskih skupinah zdravil ter podatki o najvišjih priznanih vrednostih. Centralno bazo zdravil urejata Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke ter ZZZS.

Vstop v spletno centralno bazo.

Tehnična navodila za prevzemanje podatkov baze zdravil.