Razvrščanje zdravil in živil na listo

ZZZS razvršča zdravila in živila za posebne zdravstvene namene na liste in sezname in s tem določi katera zdravila se lahko predpiše in obračuna v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Podrobnejše informacije: