Nadzori

Pravilnik o nadzorih

ZZZS s Pravilnikom o nadzorih ureja vsebino, vrste, načine, organizacijo in postopek nadzorov, ki jih izvaja nad pravnimi in fizičnimi osebami, ki na podlagi pogodb z ZZZS nudijo zavarovanim osebam zdravstvene storitve oziroma zdravila, ali jim predpisujejo medicinske pripomočke.

E-sodelovanje pri nadzornem postopku

Izvajalec zdravstvenih storitev in ZZZS si pri izvedbi nadzornega postopka izmenjujeta podatke in dokumente na varen elektronski način z uporabo ZZZS-jevega portala. ZZZS z izvajalcem komunicira tudi po elektronski pošti.

Izvajalec mora pred začetkom te izmenjave pooblastiti svoje delavce za uporabo portala in določiti enega ali več elektronskih naslovov, na katere bo ZZZS pošiljal elektronska sporočila. Delavci izvajalca za dostop do portala potrebujejo profesionalno kartico ali kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga je izdal eden od slovenskih izdajateljev potrdil.

Izvajalec svoje delavce pooblasti tako, da izpolni prijavni list za portal, ki je dostopen na dnu te spletne strani in sicer

  • posebej za delavce, ki bodo na portalu urejali kontaktne podatke izvajalca (med njimi so tudi elektronski naslovi za nadzore) in za katere na prijavnem listu označi pooblastilo I006 – Urednik podatkov za izvajanje pogodbe z ZZZS ter
  • posebej za delavce, ki bodo izmenjevali dokumente pri nadzorih in za katere na prijavnem listu označi pooblastilo I007 – Oseba, zadolžena za nadzore ZZZS.

Prijavni list pošlje na ZZZS in sicer na naslov, ki je naveden na tem dokumentu spodaj. ZZZS prispele prijavne liste obravnava v večini primerov na dan prejema. Pooblastila postanejo veljavna isti dan ob 18h.

ZZZS-jev portal za izvajalce je dostopen na naslovu https://izvajalec.zzzs.si. Podrobni napotki za dostop do portala in uporabo portala so v Navodilu za uporabo portala ZZZS za izvajalce in dobavitelje

Uporaba portala za urejanje kontaktnih podatkov izvajalca je opisana v poglavju 3.14, za izmenjevanje dokumentov pri nadzorih pa v poglavju 3.15 tega navodila.

Kako potekajo postopki elektronskega sodelovanja

Postopki elektronskega sodelovanja izvajalca in ZZZS so pregledno prikazani na tem diagramu:

Vsi dokumenti, ki nastanejo pri teh postopkih, so delavcem izvajalca, pooblaščenim za izmenjevanje dokumentov pri nadzorih, dostopni na ZZZS-jevem portalu.

E-sodelovanje pri nadzornem postopku bo vzpostavljeno postopoma, z začetkom na področju finančno medicinskih nadzorov v letu 2019.