Obračun

ZZZS izdaja navodila za evidentiranje in obračun medicinskih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Podrobnejše informacije: