Sklep o določitvi cen standardnih materialov

Na podlagi Statuta ZZZS in 3. točke prvega odstavka 112. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja generalni direktor Zavoda sprejme Sklep o določitvi cen standardnih materialov za zobozdravstvene storitve.