Podatki o izvedenih obravnavah po zdravstvenem delavcu

Na spletni strani so prikazani podatki o izvedenih obravnavah po vrsti zdravstvene dejavnosti, pogodbenem izvajalcu in zdravstvenem delavcu za posamezni koledarski mesec.

Z objavo podatkov ZZZS sledi tako določbam Uredbe o programih storitev OZZ, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev (Uredba) kot tudi pričakovanjem strateškega sveta za zdravstvo pri Vladi Republike Slovenije in ministra za zdravje o transparentni porabi sredstev in spremljanju storilnosti zdravstvenih delavcev ter učinkovitosti izvajalcev zdravstvenih storitev. Enotno pripravljeni podatki so lahko tudi v pomoč izvajalcem pri spremljanju storilnosti ter izpolnjevanju zahteve Uredbe.

Podatki so pripravljeni izključno iz podatkov, ki jih za potrebe obračuna zdravstvenih storitev izvajalci posredujejo ZZZS, in tako, da jih lahko izvajalci dopolnijo z lastnimi podatki (npr. iz kadrovske evidence obseg zaposlitve).

Več informacij

Povezave do podatkov: