Podatki o porabi zdravil

1. Podatki o izdanih zdravilih/živilih za posebne zdravstvene namene na recept v breme zdravstvenega zavarovanja od leta 2001 naprej

Tabela »Zdravila na recept« vsebuje podatke o številu škatel, številu DDD, številu DID, številu predpisanih receptov, celotni vrednosti receptov, in vrednosti OZZ za posamezno zdravilo predpisano na recept v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in po ATC skupinah.

Zdravila na recept 2014_2023

Arhiv:

Arhiv zdravila na recept 2.del

Arhiv zdravila na recept 1.del

2. Podatki o porabljenih zdravilih iz seznamov A in B

Tabeli »Seznam A« in »Seznam B« vsebujeta podatke o številu pakiranj, številu aplikacij, celotni vrednosti obračunanega zdravila in vrednosti zdravila, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje (OZZ) po ATC nivojih.

Seznam A 2014-2023

Seznam B 2014-2023

Arhiv:

Arhiv seznama AB

3. Skupni podatki o zdravilih na recept, s seznama A in seznama B skupaj

Seznam vseh zdravil