Podatki o porabi zdravil

1. Podatki o izdanih zdravilih/živilih za posebne zdravstvene namene na recept v breme zdravstvenega zavarovanja od leta 2001 naprej

Tabela »Receptna lista« vsebuje podatke o številu škatel, številu DDD, številu DID, številu predpisanih receptov, celotni vrednosti receptov, in vrednosti OZZ za posamezno zdravilo predpisano na recept v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in po ATC skupinah.

Receptna lista 2013_2022

Arhiv:

Arhiv receptna lista 2.del

Arhiv receptna lista 1.del

2. Podatki o porabljenih zdravilih iz seznamov A in B

Tabeli »Seznam A« in »Seznam B« vsebujeta podatke o številu pakiranj, število aplikacij, celotna vrednost obračunanega zdravila in vrednost zdravila, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje (OZZ) po ATC nivojih.

Seznam A 2016-2022

Seznam B 2013-2022

Arhiv:

Arhiv seznama AB