Predpisi

Predlagatelj pripravi vlogo za razvrstitev zdravila v skladu s Pravilnikom o razvrščanju zdravil na listo.

Predlagatelj pripravi vlogo za razvrstitev živila v skladu s Pravilnikom o razvrščanju živil za posebne zdravstvene namene na listo.

Komisija za razvrščanje zdravil na listo sprejema poslovnik o svojem delu.

Pri razvrščanju zdravil se za oceno zdravila v primeru analize stroškovne učinkovitosti oz. koristnosti upošteva mejno razmerje stroškovne učinkovitosti, ki jo določi Upravni odbor ZZZS s Sklepom o določitvi mejnega razmerja stroškovne učinkovitosti.

Zdravstvene institucije lahko v skladu z obvestilom v priponki vložijo pobude za razvrstitev zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na Obrazcu- Priloga 1 Pravilnika o razvrščanju zdravil- pobude:

Obvestilo

Obrazec- Priloga 1 Pravilnika o razvrščanju