Povračila stroškov dela za specializante

Na podlagi Zakona o zdravniški službi, sklenjenega dogovora za opredelitev višine sredstev za plače in nadomestila specializantov in drugih stroškov v zvezi s programi specilizacij med ZZZS, Ministrstvom za zdravje in Zdravniško zbornico Slovenije ter določili dogovora o programih zdravstvenih storitev, se iz proračuna RS zagotavlja povračilo stroškov dela za specializante.

Podatki o višini sredstev za financiranje specializacij so objavljeni in dostopni na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije.