Oddelek za zdravila

Oddelek za zdravila (v nadaljnjem besedilu: oddelek), ki je bil ustanovljen leta 1998, pokriva področje zdravil in živil za posebne zdravstvene namene (v nadaljnjem besedilu: živila), ki sodijo med pravice znotraj obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Vodja oddelka:

prim. mag. Jurij Fürst, dr. med. (tel. 30 77 230)

Strokovni sodelavci oddelka in področja dela:

Strokovni sodelavci oddelkaPodročja delaTelefonska številka
Rozeta Hafner, mag. farm.

- koordiniranje področja razvrščanja zdravil na listo

- koordiniranje ambulantne in bolnišnične dejavnosti na področju zdravil

- sodelovanje pri Splošnem dogovoru na področju zdravil

(01) 30 77 588
Nataša Jakša, mag. farm.

- priprava terapevtskih skupin zdravil

- razvrščanje zdravil na listo

- dogovori o financiranju zdravil

(01) 30 77 434
Alenka Marič Cevzar, univ. dipl. inž.

- povračila za zdravila in živila po 259. členu pravil OZZ

- nadzor nad predpisovanjem in izdajanjem zdravil v lekarnah

- informacije v zvezi s predpisovanjem in izdajanjem zdravil

- razvrščanje zdravil in živil na listo, izločitev zdravil in živil z liste

- dogovori o financiranju živil

- določanje najvišjih priznanih vrednosti za živila

- skrbnica receptov za osebno rabo

(01) 30 77 317
Jure Mikolič, mag. farm.

- razvrščanje zdravil na listo

- dogovori o financiranju zdravil

- krovni dogovori o cenah zdravil

(01) 30 77 591
Ksenija Oman, mag. farm.

- kontaktna oseba za pobude za Komisijo za razvrščanje zdravil na listo

- razvrščanje zdravil na listo

- dogovori o financiranju zdravil

(01) 30 77 524
Majda Povše, mag. farm., spec.

- koordiniranje področja lekarniške dejavnosti

- vodenje nadzorne skupine za predpisovanje in izdajanje zdravil

- razvrščanje galenskih in magistralnih zdravil na listo

- povračila za zdravila in živila po 259. člen Pravil OZZ

- informacije v zvezi s predpisovanjem in izdajanjem ter varno rabo zdravil

(01) 30 77 572
Vita Samaluk, mag. farm.

- skrbnica Centralne baze zdravil (CBZ)

- določanje najvišjih priznanih vrednosti za zdravila

- vodenje dogovorjenih cen zdravil v CBZ

- krovni dogovori o cenah zdravil

- vsebinska skrbnica on- line ZZ za zdravila na recept

(01) 30 77 447
Anita Strmljan, mag. farm.

- koordiniranje področja farmacevtskega svetovanja

- nadzor nad predpisovanjem in izdajanjem zdravil

- informacije v zvezi s predpisovanjem in izdajanjem, ter varno rabo zdravil

- razvrščanje galenskih in magistralnih zdravil na listo

- povračila za zdravila in živila po 259. členu Pravil OZZ

(01) 30 77 522

Njihov elektronski naslov je sestavljen na način ime.priimek@zzzs.si.