Oddelek za zdravila

Oddelek za zdravila (v nadaljnjem besedilu: oddelek), ki je bil ustanovljen leta 1998, pokriva področje zdravil in živil za posebne zdravstvene namene (v nadaljnjem besedilu: živila), ki sodijo med pravice znotraj obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Vodja oddelka:

prim. mag. Jurij Fürst, dr. med. (tel. 30 77 230)

Strokovni sodelavci oddelka in področja dela:

Strokovni sodelavci oddelkaPodročja delaTelefonska številka
Nataša Jakša, mag. farm. 
 • priprava terapevtskih skupin zdravil
 • razvrščanje zdravil na listo
 • dogovori o financiranju zdravil
 
(01) 30 77 434
Alenka Marič Cevzar, univ. dipl. inž. 
 • povračila za zdravila in živila po izjemnem postopku
 • nadzor nad predpisovanjem in izdajanjem zdravil v lekarnah
 • informacije v zvezi s predpisovanjem in izdajanjem zdravil
 • razvrščanje živil na listo, izločitev zdravil in živil z liste
 • dogovori o financiranju živil
 • določanje najvišjih priznanih vrednosti za živila
 • skrbnica receptov za osebno rabo
 
(01) 30 77 317
Jure Mikolič, mag. farm. 
 • razvrščanje zdravil na listo
 • dogovori o financiranju zdravil
 • krovni dogovori o cenah zdravil
 
(01) 30 77 591
Ksenija Oman, mag. farm. 
 • kontaktna oseba za pobude za Komisijo za razvrščanje zdravil na listo
 • razvrščanje zdravil na listo
 • dogovori o financiranju zdravil
 
(01) 30 77 524
Majda Povše, mag. farm., spec. 
 • koordiniranje področja lekarniške dejavnosti
 • vodenje nadzorne skupine zdravila
 • razvrščanje galenskih in magistralnih zdravil na listo
 • povračila za zdravila in živila po izjemnem postopku
 • informacije v zvezi s predpisovanjem in izdajanjem ter varno rabo zdravil
 
(01) 30 77 572
Vita Samaluk, mag. farm. 
 • skrbnica Centralne baze zdravil (CBZ)
 • določanje najvišjih priznanih vrednosti za zdravila
 • vodenje dogovorjenih cen zdravil v CBZ
 • krovni dogovori o cenah zdravil
 • vsebinska skrbnica on- line za zdravila na recept
 
(01) 30 77 447
Maja Slapšak, mag. farm. 
 • razvrščanje zdravil na listo in umik zdravil in živil z liste
 • dogovori o financiranju zdravil
 • krovni dogovori o cenah zdravil
 • priprava terapevtskih skupin zdravil
 • nadzor nad predpisovanjem in izdajanjem zdravil
 
(01) 30 77 609
Anita Strmljan, mag. farm. spec. 
 • koordiniranje področja farmacevtskega svetovanja in brezšivne skrbi
 • nadzor nad predpisovanjem in izdajanjem zdravil
 • informacije v zvezi s predpisovanjem in izdajanjem, ter varno rabo zdravil
 • razvrščanje galenskih in magistralnih zdravil na listo
 • povračila za zdravila in živila po izjemnem postopku
 • sodelovanje pri Splošnem dogovoru/Uredbi na področju lekarniške dejavnosti
 • kazalniki kakovosti predpisovanja zdravil
 
(01) 30 77 522
Dr. Špela Žerovnik, mag. farm. 
 • razvrščanje zdravil na listo
 • dogovori o financiranju zdravil
 • sodelovanje pri Splošnem dogovoru/Uredbi na področju lekarniške dejavnosti
 • nadzor nad predpisovanjem in izdajanjem zdravil
 
(01) 30 77 493

Njihov elektronski naslov je sestavljen na način ime.priimek@zzzs.si.