Zagotavljanje pri dobaviteljih

Za zagotavljanje medicinskih pripomočkov zavarovanim osebam ZZZS z dobavitelji medicinskih pripomočkov sklepa dogovor in pogodbe. 

Podrobnejše informacije: