Podatki o dostopnosti do zdravstvenih storitev

ZZZS objavlja podatke o dostopnosti do zdravstvenih storitev. 

Podrobnejše informacije: