Oddelki za plan in analize ter kontakti

Oddelki za plan in analize v območnih enotah ZZZS sodelujejo pri pripravi dogovora o programih zdravstvenih storitev, sodelujejo pri pripravi strokovnih podlag za sklepanje pogodb z izvajalci zdravstvenih storitev po dejavnostih, sodelujejo pri sklepanju pogodb z izvajalci, spremljajo realizacijo pogodb, izvajajo nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, pripravljajo strokovne utemeljitve pri morebitnih arbitražnih postopkih, analizirajo gibanje stroškov po kategorijah zavarovanih oseb in razlogih obravnave, spremljajo število opredeljenih zavarovanih oseb za osebne zdravnike pri posameznem izvajalcu, sodelujejo pri izdaji mnenja za koncesije, izvajalcem zdravstvenih storitev tolmačijo novosti ali spremembe in jim nudijo strokovno pomoč s področja dela oddelka.

Vsebinski skrbniki posameznih pogodb v območnih enotah ZZZS so oddelki za plan in analize. Kontaktne osebe oddelkov za plan in analize na posameznih območnih enotah so razvidne iz spodnjih povezav: