Pogosta vprašanja in odgovori

 1. Kdo bo bolniku napisal zeleni recept za Moviprep, osebni zdravnik ali endoskopska ambulanta?

  Recept za odvajalo za pripravo na kolonoskopijo predpiše zdravnik, ki indicira preiskavo in izda napotnico zanjo.
   

 2. Zanima me ali je kje zapisano kdaj lahko zdravnik predpiše nov rp. za zdravila, ki sicer NISO na obnovljiv recept. Se pravi koliko časa pred porabo zdravil? Za obnovljiv rp. piše 30 dni prej, kajne?
  Za navadne recepte to ni striktno navedeno. Datum predpisa recepta se zaenkrat ne beleži in se bo beležil šele z e-receptom. Zdravnik mora predpisovati količine zdravila na recept v skladu s 58. členom Pravil. Nadzornik v nadzoru pregleduje predpise zdravil zavarovancem tako, da so predpisane količine zdravil glede na terapijo pravilne na daljše obdobje.
   

 3. Ali se zdravila, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in so deficitarna predpišejo na zeleni ali beli receptni obrazec?

  V primeru da je zavarovana oseba upravičena do predpisa zdravila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja se predpiše na zeleni receptni obrazec, ne glede na to ali je trenutno prisotno na slovenskem trgu ali ne.

 1. Zanima nas, kako naj postopamo v takih primerih, ko zdravnik »nima časa« napisati odmerjanja na recept, zdravilo pa stane več kot 200 euro in je potrebno omejevanje izdaje na en mesec. Vsakokratno klicanje zdravnika v Ljubljano je nemogoče, prav tako se nam ne zdi prav, da se zavrne izdaja, ker recept ni prav predpisan. Kako naj postopamo?

  Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju daje farmacevtu vse kompetence, da tak, nepravilno izpolnjen recept zavrne. Zavedamo se, da to ni enostavno, ker je prizadet pacient. Morda bo ob prvi zavrnitvi zdravnik le spoznal, kaj je glede na zakonodajo dolžnost zdravnika pri pravilnem izpolnjevanju recepta.
   

 2. Zanima me, kdaj je dovoljena oznaka 4 oz. izdaja zdravila nad NPV brez doplačila?

  Oznaka 4 se navaja le v primeru, ko zdravnik predpiše količino zdravila, za katero bi bilo potrebno izdati manjše pakiranje (npr. ob uvedbi zdravljenja).

  Za zdravila, ki so le na seznamu MZZ z NPV (šifra vrsta seznama je 1), se navede, ko v okviru NPV na trgu ni nobenega primerljivega pakiranja (za vsa manjša pakiranja bi bilo potrebno doplačilo zavarovanca). V prehodnem obdobju, določenem s Splošnim dogovorom, se oznaka navaja le v primerih, ko ima lekarna na zalogi zdravilo v večjem pakiranju po nabavni ceni, ki ne presega NPV, medtem ko bi bilo za manjše pakiranje potrebno doplačati.

  Z zdravila, ki so vključena v terapevtsko skupino, pa se ta oznaka lahko navaja le pri zdravilih, kjer je šifra vrsta seznama 4 ali 5.

  Jasno je pravilo, da je raba pri manjših pakiranjih zdravila, pri katerih obstaja večje pakiranje znotraj MZZ brez doplačila, običajno pri uvajanju terapije pri predpisu enega pakiranja.

  Predvsem me zanima predpis za Sumamed S in Zyrtec 10, oboje pri predpisu enega pakiranja. Ceni manjših pakiranj sta višji od cen zamenljivih večjih pakiranj- Sumamed 500 in Letizen. Ali je kljub temu dovoljena izdaja brez doplačila?

  Glede na prvi odgovor se lahko izda navedena zdravila brez doplačila.

  Ker se cene spreminjajo, bi morda bila smiselna uvedba seznama na CBZ z zdravili, ki se smejo kljub vrednosti nad NPV izdati brez doplačila v primeru predpisa enega pakiranja.

   

  On-line kontrola nad oznako 4 se izvaja le za zdravila, ki so vključena v TSZ, zato za ostala zdravila ne bomo uvedli oznake.
   

 3. Z uvajanjem računalniško izpisanih receptnih obrazcev, se v lekarni srečujemo z Rp na katerih so predpisana zdravila, ki nikoli niso bila na trgu, so nerazvrščena, so pa v seznamu Centralne baze zdravil. Npr. Prenessa 4 mg a 90 tbl ali Prenessa 2 mg a 30 ali 90 tbl. Ugotavljam, da v lekarnah v teh primerih različno postopamo. Eni zagovarjajo stališče, da se izda takšna količina tablet, kot jo je želel predpisati zdravnik npr 90 tbl in izdajo 3 sc a 30 tbl in ob tem zanemarijo dejstvo, da zdravilo ni uvrščeno na listo zdravil oz je zdravnik predpisal neobstoječe zdravilo. Drugi pošiljajo Rp v popravek nazaj k zdravniku. Prosim za vaš odgovor, kaj je za vas ustrezna rešitev.

  V navedenem primeru ima farmacevt vse kompetence, da se na podlagi predpisa recepta, podatkov zavarovanca na kartici in razgovora s pacientom odloči tako, da izda najboljši približek pakiranja zdravila in s tem, ne obremenjuje pacienta in zdravnika s ponovnimi obiski zdravnika. V sistem se uvaja tudi že aplikacija e-recept, ki pa bo po zagotovilih programerjev zdravnika sama že ob predpisu opozorila na napako.

  Ob elektronskem predpisu ima zdravnik na voljo vse informacije o zdravilu (konkretno katere Prenesse so razvrščene, katere niso; katere imajo veljavno dovoljenje, katere ne, itd.). In če (slučajno) predpiše Prenesso, ki ni razvrščena, mu aplikacija sama izbere beli e-recept in ga na to opozori. Tako lahko postopek nadaljuje z belim e-receptom, lahko pa ta postopek zaustavi in v nadaljevanju predpiše na zeleni e-recept Prenesso, ki je razvrščena na listo.

   

  Iz navedenega sledi, da se bo z uvedbo e-recepta število napačnih predpisov, ki jih navajate bistveno zmanjšalo in bo zato tudi delo v lekarni lažje in preglednejše.
   

 4. Kuvan je zdravilo za fenilketonurijo (ni razvrščeno), predpisano je na bel Rp, zavarovana oseba ima odobreno povračilo stroškov nakupa le tega, ga pa ZZZS zaradi visoke cene plača neposredno lekarni. Ali se lahko v tem primeru upošteva določilo Pravil OZZ (200€)?

  Da, V 2. točki 209.a člen Pravil je navedeno, da se za predpisovanje živil na recept in njihovo izdajanje v lekarni smiselno uporabljajo 202. do 209. členi Pravil (torej tudi 7 odstavek 209. člena).
   

 5. S strani lekarn sporočajo, da je motena preskrba z zdravilom Aldactone 25 mg in Aldactone 50 mg in se ne ve kdaj bosta zdravili spet na trgu. Trenutno je na razpolago le Aldactone 100 mg, ki pa so v obliki trdih kapsul in delitev ni možna. Sprašujemo, ali bi bilo za čas deficita možna priprava peroralnih praškov ali Spirinolakton suspenzije 25 mg/ml iz učinkovine in sicer tudi za odrasle osebe?

  Lekarne lahko v času odsotnosti zdravila Aldactone 25 mg s slovenskega trga izdelujejo v breme OZZ tudi za odrasle osebe magistralno zdravilo peroralni praški ali Spirinolakton suspenzijo 25 mg/ml iz učinkovine, ki je zajeta v Kodeksu magistralnih pripravkov.

  Druga možnost je, da se pacientom, če obstaja možnost, svetuje nabavo zdravila v tujini. Na podlagi originalnega računa in pripisa lekarne na receptu o pomanjkanju na trgu bo ZZZS zavarovancem povrnil stroške nabave zdravila na podlagi 135.f člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 1. Ali lahko mazila in kreme, ki so na ZZZS razvrščene na listo N (npr. Diprogenta) in jih zdravniki pišejo na zelen RP v magistralnem zdravilu, obdelamo brez doplačila? Obdelava zelenega RP z listo N drugače ni možna.

  V prvem odstavku 57. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja je navedeno, da ima zavarovana oseba pravico do zdravil na recept, ki jih zavod razvrsti na pozitivno ali vmesno listo na podlagi zakona in splošnega akta zavoda in ji jih na recept predpiše pooblaščeni zdravnik.
  V drugem odstavku pa je navedeno, da ima zavarovana oseba pod pogoji iz prejšnjega odstavka pravico do magistralnih zdravil na recept, ki so navedena v Seznamu magistralnih zdravil na recept, ki je priloga Pravil. Iz navedenega sledi, da nerazvrščenih zdravil ni možno vgrajevati v magistralna zdravila v breme OZZ razen v nekaterih izjemah, ki pa so zajete in navedene v Seznamu magistralnih zdravil na recept.
   

 2. Ali se lahko v breme zdravstvenega zavarovanja izdelajo praški NaHCO3 v jakosti 1 g za otroka oz. tudi odraslo osebo v primeru neprenašanja gotovega zdravila Nephrotrans 500g (driska zaradi vsebnosti glicerola)?

  Glede na 57. člen Pravil in 1.3. točko Priloge - Seznam magistralnih zdravil na recept, izdelava praškov NaHCO3 v breme zdravstvenega zavarovanja ni možno, saj je dostopno razvrščeno na listo, industrijsko ali galensko izdelano zdravilo. V primeru priprave praškov, so tako otroci kot odrasle zavarovane osebe samoplačniki. Če obstaja strokovni razlog nezmožnosti prejemanja razvrščenega gotovega zdravila (diareja, alergije, požiranje......) lahko zavarovane osebe izjemoma vložijo vlogo za odobritev povračila stroškov nakupa magistralno izdelanega zdravila po 259. členu Pravil na najbližji OE Zavoda. Na ta način je zagotovljen enak pristop do vseh zavarovancev po vsej Sloveniji.
   

 3. Zaradi lažjega obračuna magistralnih zdravil, ki vsebujejo kot sestavino Diprosone mazilo (ali kremo), imamo pri tem zdravilu nastavljen pretvornik 500, kar pomeni, da če je na receptu predpisano magistralno zdravilo, ki med drugim vsebuje 20 g Diprosone mazila, mi to zajamemo kot 20 kom. V primeru, da pretvornik ne sme biti 500, ampak 1, bi morali zajeti 0,04 kosa in verjetnost napake pri obračunu magistralnega zdravila je veliko večja v tem drugem primeru, saj zahteva en korak več (deljenje 20/500). Ni problem deljenje, ampak čas in praktičnost.

  Ali vam je, kot plačniku zdravstvenih storitev sprejemljivo, da imamo pri tem zdravilu nastavljen pretvornik 500? Kot je že omenjeno, je tako veliko lažje in možnost napak je v tem primeru minimalna.

  Na ZZZS nas ne moti, če imate pri zdravilu Diprosone nastavljen pretvornik 500 in vam to tudi olajša delo, ker lažje obračunavate g porabljenega mazila pri magistralni recepturi. Seveda pa ne sme biti razlika v ceni med prvo in drugo možnostjo.
   

 4. Ali se sme v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja predpisovati in izdajati razredčeno gotovo mazilo Skinoren v mazilni podlagi? Takšno redčenje naj bi v praksi uporabljali na Dermatološki kliniki za zdravljenje dojenčkov. V našem primeru bi magistralno mazilo predpisal pediater za dojenčka.

  Navodilo za predpisovanje in izdajanje magistralnih zdravil ne dovoljuje predpisa in izdaj razredčenega gotovega mazila Skinoren v mazilni podlagi v breme OZZ.

  Ker gre za magistralno zdravilo, ki se uporablja pri otroci lahko starši vložijo vlogo po 259. členu Pravil - izjemna povračila, skupaj z receptom in mnenjem zdravnika- dermatologa.
   

 5. Na zelenem receptu je pacientu predpisano npr.: Hladilno mazilo 200g. Kakšen je pravilen obračun lekarniške storitve izdelave takega magistralnega zdravila.

  Kadar gre za izdelavo magistralnega zdravila, ki je oficinalna ali neoficinalna mazilna podlaga in jih izdelujejo galenski laboratoriji, oziroma so na voljo v lekarnah na zalogo, se sme v breme OZZ obračunati lekarniška storitev 72010 - tehtanje in merjenje ene sestavine.

 1. Na plakatih, ki so obešeni (že par let) piše čisto spodaj (obešeni z vaše strani), če na leto ne bi zavrgli toliko in toliko zdravil, bi lahko opravili toliko operacij na srcu, oziroma toliko operacij sive mrene. Vprašanje pa se glasi, zakaj, ko državljan prinese zdravila nazaj v lekarno v originalni embalaži in z še dovolj dolgim uporabnim rokom, ne uporabimo še enkrat za paciente, ampak se vržejo stran?

  V Sloveniji je v veljavi Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili ( (Uradni list RS, št. 105/08), ki natančneje določa pravila ravnanja ter pogoje za zbiranje in odstranjevanje neuporabnih zdravil.

  Ko pacient dvigne zdravilo v lekarni mora biti zdravilo, ki ga prejme varno, kakovostno in učinkovito. Ko je neko zdravilo enkrat predano pacientu v rokovanje in ni več pod strokovno kontrolo, se ne ve kako pacienti s temi zdravili ravnajo v domačem okolju. Le s pravilnim načinom hranjenja zdravil lahko dosežemo, da se kakovost zdravila do izteka roka uporabnosti bistveno ne spremeni. Nekateri zunanji dejavniki lahko občutno vplivajo na stabilnost zdravil. Za zdravila, ki jih pacienti prinesejo nazaj v lekarno zato ne more nihče več zagotavljati kakovosti, varnosti in učinkovitosti.

  Iz navedenega sledi, da je pomembno dvigniti na recept ali kupiti v lekarni le tista zdravila, ki se bodo tudi porabila in se tako doma ne bodo kopičile zaloge zdravil.

  Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje se skupaj z vsemi partnerji v zdravstvu trudimo, da z različnimi akcijami in informativnim gradivom dodatno spodbujamo bolnike, da jim bodo le s pravilno in odgovorno uporabo zdravil zagotovljeni boljši učinki zdravljenja in da bo zato zmanjšano tveganje za nastanek neželenih učinkov zdravil. Vse to pa bo prispevalo k racionalnejši terapiji in zmanjšanju velike količine zdravil, ki končajo med odpadki.