Listina za predpisovanje zdravil in živil za posebne zdravstvene namene

Za predpisovanje zdravil in živil, ki jih ZZZS razvrsti na pozitivno listo se uporablja recept. Listina za uveljavljanje pravice do zdravil in živil za posebne zdravstvene namene (Recept) je objavljena v Pravilniku o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Način izpolnjevanja listine Recept in listine Recept za osebno rabo je določen v Navodilu za izpolnjevanje listine Recept in listine Recept za osebno rabo.