Vzdrževanje in izvajanje pogodb z dobavitelji

ZZZS, na podlagi javnega razpisa in v skladu z Dogovorom o preskrbi z medicinskimi pripomočki, z dobavitelji medicinskih pripomočkov (specializirane prodajalne, lekarne in optiki) sklepa pogodbe. V pogodbah so med drugim dogovorjene vrste pripomočkov, ki jih dobavitelj lahko izda v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in izdajna mesta. ZZZS in dobavitelj skleneta aneks k pogodbi za:

  • uvrstitev novih vrst medicinskih pripomočkov ali novih pripomočkov (artiklov) znotraj posameznih vrst medicinskih pripomočkov,
  • črtanje vrst medicinskih pripomočkov ali pripomočkov (artiklov) znotraj posameznih vrst medicinskih pripomočkov,
  • vključitev novih oziroma izbris obstoječih izdajnih mest in
  • spreminjanje medsebojnih pravic in obveznosti določenih s pogodbo.
  • Dobavitelj mora spremembe v seznamu artiklov, ki jih zagotavlja zavarovanim osebam sproti v elektronski obliki posredovati ZZZS-ju. Podrobnejša navodila so dostopna na tej spletni strani.