Izvajanje pogodb z dobavitelji

Dobavitelji, ki imajo sklenjene pogodbe za izdajo in/ali izposojo medicinskih pripomočkov z ZZZS, imajo med drugim dogovorjene vrste pripomočkov, ki jih dobavitelj lahko izda v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS in dobavitelj skleneta aneks k pogodbi za:

  • uvrstitev ali črtanje vrst medicinskih pripomočkov ali artiklov za vrste medicinskih pripomočkov,
  • uvrstitev ali črtanje delov medicinskih pripomočkov, ki so sestavni deli medicinskih pripomočkov, izdelanih za posamznega uporabnika, predmet popravil, vzdrževanj ali prilagoditev medicinskih pripomočkov in
  • spreminjanje medsebojnih pravic in obveznosti določenih s pogodbo.
  • Dobavitelj mora spremembe v seznamu artiklov, ki jih zagotavlja zavarovanim osebam v elektronski obliki posredovati ZZZS-ju. Podrobnejša navodila so dostopna na tej spletni strani.