Pripomočki pri umetno izpeljanem črevesju in urostomi

Zbiranje pobud za določitev minimalnih zahtev

POZIV ZA PODAJO POBUD ZA DOLOČITEV MINIMALNIH ZAHTEV ZA VRSTE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

IZ SKUPINE:

 • PRIPOMOČKI PRI UMETNO IZPELJANEM ČREVESJU IN UROSTOMI

  V skladu s Pravilnikom o komisijah za medicinske pripomočke (v nadaljevanju: Pravilnik) ZZZS objavlja poziv za podajo pobud za določitev minimalnih zahtev.
  Pobudniki so skladno s 13. členom Pravilnika lahko:
   
 • združenja zavarovanih oseb
 • izvajalci zdravstvenih storitev
 • ministrstvo, pristojno za zdravje
 • Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke
 • ZZZS
 • združenja dobaviteljev, ne glede na to, ali so partnerji ZZZS pri sklepanju Dogovora o medicinskih pripomočkov,
 • združenja proizvajalcev medicinskih pripomočkov.

  Skladno s 14. členom Pravilnika mora biti pobuda za določitev minimalnih zahtev razumljiva in mora obsegati naslednje podatke:
   
 • natančno opredelitev vrste MP, za katero se posreduje pobuda in
 • določno opredelitev predloga minimalnih zahtev za to vrsto MP, vključno z navedbo podatkov o lastnostih in osnovnih značilnostih, ki jih morajo izpolnjevati pripomočki (artikli) za to, da zagotavljajo funkcionalno ustreznost glede na določeno zdravstveno stanje za to vrsto MP.

Pobuda se posreduje v slovenskem jeziku, v pisni obliki, na naslov:

ZZZS, Direkcija, Oddelek za MP
Miklošičeva cesta 24
1507 Ljubljana

s pripisom:

Komisija za pripravo predloga minimalnih zahtev – stoma

Prosimo vas, da nam posredujete pobude, tako v pisni kot v elektronski obliki, na priloženem obrazcu, najpozneje do 24. 12. 2015, na elektronski naslov: mp.komisije@zzzs.si

Pobude, posredovane do 24. 12. 2015, se obravnavajo na prvi seji te komisije, kasneje prejete pobude pa se bodo obravnavale na kasnejših sejah komisije.

Obrazec pobuda za določitev minimalnih zahtev za mp

Šifrant vrst medicinskih pripomočkov pri težavah z odvajanjem seča in pripomočkov pri zdravljenju sladkorne bolezni je razviden iz priloženih datotek:

MP Stoma

Pravilnik o komisijah.