Kakovost predpisovanja zdravil

1. Podatki o predpisovanju zdravil

Prikaz analitičnih podatkov o predpisovanju zdravil vsebuje prikaze po naslednjih skupinah receptov: zeleni, osebni in beli; zeleni so razdeljeni v tri podskupine - gotova zdravila, magistralna zdravila in živila za posebne zdravstvene namene. Podatki so zbrani za zadnja 3 leta v pdf obliki in Excelovi tabeli.

V pripetem dokumentu so pojasnila k podatkom o predpisanih zdravilih.

Pojasnila k podatkom o predpisanih zdravilih

Storitev je na voljo na spletnem naslovu Kazalniki kakovosti predpisovanja zdravil za zdravnike splošne/družinske medicine in pediatrije ter statistika predpisovanja zdravil. Zdravnik mora ob vstopu vpisati uporabniško ime in geslo. V polje "Uporabniško ime" zdravnik vpiše številko zavarovanja iz svoje kartice zdravstvenega zavarovanja ali profesionalne kartice. V polje "Geslo" vpiše številko zdravnika.

2. Kazalniki kakovosti predpisovanja zdravil v družinski medicini in pediatriji

Osebni zdravnik ima zelo pomembno vlogo. Celovito obravnava svoje paciente in jih napotuje na preiskave in preglede drugim specialistom. To zahtevno delo vključuje tudi zdravljenje z zdravili, kjer upošteva načela odgovornega (preudarnega) predpisovanja. Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije je odgovorno predpisovanje bolniku prilagojeno zdravljenje, ki je smiselno za njegovo bolezen, v odmerkih, ki so učinkoviti za določen/najustreznejši čas, in ki je stroškovno najugodnejše zanj in za družbo.

Kazalniki kakovosti predpisovanja kažejo nekaj vidikov zdravnikovega dela na področju predpisovanja zdravil, ki jih je mogoče izvesti iz podatkov, ki so dosegljivi ZZZS. Pri kazalnikih na področju pediatrije je poudarek na predpisovanju antibiotikov, za zdravnike družinske medicine pa so dodani kazalniki in tabele s podatki za pomirjevala, zaviralce protonske črpalke, nesteroidna protivnetna in protirevmatična zdravila, protibolečinska zdravila in polifarmakoterapiji. Vsi kazalniki so prikazani za zadnjih 5 let, kar omogoča spremljanje dinamike sprememb. Podatki omogočajo tudi primerjavo s povprečjem vseh analiziranih zdravnikov in barvni prikaz odstopanj od povprečja.

Vabimo vas, da spremljate svoje podatke, saj smo prepričani, da vam bodo v pomoč pri svojem delu. Veseli bomo vseh predlogov in vprašanj, ki jih lahko pošljete na elektronski naslov: kakovost@zzzs.si.

V pripetih dokumentih so opisani kazalniki kakovosti predpisovanja zdravil v splošni/družinski medicini in pediatriji.

Metodologija kazalnikov kakovosti predpisovanja zdravil v splošni in družinski medicini

Metodologija kazalnikov kakovosti predpisovanja zdravil za pediatrijo

Zdravniku so njegovi podatki, t.j. podatki ki se nanašajo na zdravila, ki jih je sam predpisal, dostopni v elektronski obliki, kar je podrobno pojasnjeno v Navodilu za varen dostop do podatkov o kakovosti predpisovanja zdravil.

Storitev je na voljo na spletnem naslovu Kazalniki kakovosti predpisovanja zdravil za zdravnike splošne/družinske medicine in pediatrije. Zdravnik mora ob vstopu vpisati uporabniško ime in geslo. V polje "Uporabniško ime" zdravnik vpiše številko zavarovanja iz svoje kartice zdravstvenega zavarovanja ali profesionalne kartice. V polje "Geslo" vpiše številko zdravnika.